Privacy verklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. We leggen uit waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doeleinden we jouw gegevens opslaan.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten over jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. We raden je daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ligaro Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij opmaken van een offerte en/of factuur voor onze aan te bieden en/of geleverde diensten verwerken wij de volgende bedrijfsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • KVK nummer
 • BTW nummer
 • E-mailadres(sen)

Ontvangers

De gegevens die Ligaro Support ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Dropbox: hiervan maken we gebruik indien jij bestanden met ons wil delen.
 • Google Contacts: ons klantenbestand wordt beheerd in Google Contacts door handmatige invoer na contact (telefonisch, e-mail, live, …) met deze personen.
 • Google Drive: bedrijfsgegevens van (potentiële) klanten ten behoeve van offertes en facturen worden opgeslagen in Google Drive.
 • Google Mail: de e-mail van Ligaro Support wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.
 • Snelstart: een deel van de administratie wordt gehost bij Snelstart Software B.V. Bedrijfsgegevens die we ontvangen hebben van klanten ten behoeve van het bewaren van facturen worden opgeslagen op de servers van Snelstart Software B.V.
 • Xel: de website en back-ups van de website worden gehost bij Xel Media BV. Gegevens die jij achterlaat op de website van Ligaro Support zijn op de servers van Xel Media BV opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te leveren
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ligaro Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ligaro Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst is afgesloten. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden zijn op het individu. Verder maakt Ligaro Support geen gebruik wordt gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics cookies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ligaro Support gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Lees hiervoor aandachtig ons Cookie Beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ligaro Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverbrenging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ligaro.nl.

Wij willen je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ligaro Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ligaro.nl.