Disclaimer

Dit is de Disclaimer van Ligaro Support VOF. Deze Disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 29 maart 2024.

Wij, Ligaro Support VOF met KvK-nummer 73993751 (“Ligaro Support”), heten je van harte welkom op ligaro.nl (“website”). Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Ligaro Support kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Ligaro Support zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Ligaro Support is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Ligaro Support en jou tot stand komen.

Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Ligaro Support geen enkele aansprakelijkheid.

Ligaro Support controleert de inhoud van de website zelf en kan deze inhoud aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@ligaro.nl.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten en die van de gebruikers van onze website. Ligaro Support behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot (de inhoud van) de website. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@ligaro.nl aan ons vragen.